ලක් නැණපැන 2014/15

ලක් FM සයවන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව දීපව්‍යාප්තව පවත්වන
“ලක් නැණ පැන” අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය
– සමාරම්භක උළෙල හා පළමු තරඟාවලිය


“ලක් නැණ පැන” අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය 2014/15 –
1 වන අදියර
– මහනුවර දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උළෙල.
( මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී )

මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ,
මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී,
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අති සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී.

lak-nena-pena-1


 ලක් නැණ පැන 2014/15
–  2 වන අදියර
– මාතලේ දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උළෙල,
( මාතලේ ශී‍්‍ර සංඝමිත්තා බාළිකා විද්‍යාලීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් FM සයවන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව දීපව්‍යාප්තව පවත්වන
“ලක් නැණ පැන” අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය
– ලක් නැණ පැන 2014/15 – 2 වන අදියර
මාතලේ සමාරම්භක උළෙල,
මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ,
මාතලේ ශී‍්‍ර සංඝමිත්තා බාළිකා විද්‍යාලීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවති අතර
ලක් නැණ පැන දැනුම මිණුම දෙවන අදියරේ තරගයට මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කයේ පාසල් 12 ක් එක්ව සිටියා.
මධ්‍යම පළාතෙන් “ලක් නැණ පැන” දැනුම මිනුම තරඟාවලිය සඳහා තෝරාගෙන ඇති
පාසල් සංඛ්‍යාව 210 ක්.
සමස්ත තරගවලියේ ශුරතාව දිනා ගන්නා කණ්ඩායමට
විදේශිය අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සඳහා
අවස්ථාව හිමි වනු ඇති.
ලක් නැණ පැන දැනුම මිණුම තරගාවලිය ක‍්‍රියාත්මක වන්නේ
ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි.

lak-nena-pena-2nd


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  3 වන අදියර
( මාතලේ නාවුල ශී‍්‍ර නාග ජාතික පාසල් ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ තවත් අදියරක් අද පැවැත්වෙනවා.

මධ්‍යම පළාතේ තෙවන අදියර ලෙස එය පැවැත්වෙන්නේ
මාතලේ – නාවුල ශී‍්‍ර නාග ජාතික පාසල් ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

නාවුල සහ ගලේවෙල අධ්‍යාපන කලාපවල දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ  නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට
අනුවයි ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය
කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

lak-nena-pena-3rd


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  4 වන අදියර
( මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ තවත් අදියරක් පසුගියදා පැවැත්වූවා.

මධ්‍යම පළාතේ සිව්වන අදියර ලෙස එය පැවැත්වෙන්නේ
මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වූවා.

ලක් එෆ්.එම් නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ
සංකල්පයකට අනුව ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වනවා.

lak-nena-pena-4th


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  5 වන අදියර
( මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

 ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ තවත් අදියරක් අද පැවැත්වෙනවා.

මධ්‍යම පළාතේ පස්වන අදියර ලෙස එය පැවැත්වෙන්නේ
මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ
ලක් එෆ්.එම් නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි.

lak-nena-pena-5th


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  6 වන අදියර
( නුවර එළිය – ගාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලීය ජාතික පාසල් ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 6 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

එය පැවැත්වූයේ නුවරඑළිය – ගාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලීය ජාතික පාසල් ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

මේ සඳහා නුවරඑළියසහ වලපනේ අධ්‍යාපන කලාපවල දරු දැරියන් සහභාගී වූවා.

ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ
ලක් එෆ්.එම් නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි.

lak-nena-pena-6


 ලක් නැණ පැන 2014/15
–  7 වන අදියර
( වලපනේ කීර්ති බණ්ඩාර මහා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 7 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

මධ්‍යම පළාතේ හත්වන අදියර පැවැත්වූයේ
වලපනේ කීර්ති බණ්ඩාර මහා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 09 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ  නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

lak-nena-pena-7


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  8 වන අදියර
(රිකිල්ලගස්කඩ – පොරමඩුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 8 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

මධ්‍යම පළාතේ අටවන අදියර පැවැත්වූයේ
රිකිල්ලගස්කඩ – පොරමඩුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 09 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

8-lak-nena-pena


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  9 වන අදියර
(තෙල්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදී )

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 9 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ නවවන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
තෙල්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

lak-nena-pena-9


ලක් නැණ පැන 2014/15
–  10 වන අදියර
(විල්ගමුව නාමිණිඔය විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 10 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ දසවන අදියර ලෙස එය පැවැත්වූයේ
විල්ගමුව නාමිණිඔය විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි.

මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 08 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

10


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 11 වන අදියර
( කයිකාවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 11 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 11 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
කයිකාවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි..

මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

laknena-pena-11


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 12 වන අදියර
( මාතලේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 12 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 12 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
මාතලේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි..

මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

matale


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 13 වන අදියර
( ගිහිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 13 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 13 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
ගිහිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ග‍්‍රවණාගාරයේදීයි..

මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

ginigathhena


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 14 වන අදියර
( වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 14 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 14 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

14


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 15 වන අදියර
( කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 15 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 15 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 09 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

15


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 16 වන අදියර
( කඩුගන්නාව ජාතික පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 16 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 16 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
කඩුගන්නාව ජාතික පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

16


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 17 වන අදියර
( නාවලපිටිය සාන්ත ඇන්ඩෘස් පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 17 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 17 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
නාවලපිටිය සාන්ත ඇන්ඩෘස් පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

41


ලක් නැණ පැන 2014/15
– 18 වන අදියර
(උඩුපිහිල්ල, ශ්‍රි සරණංකර මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී)

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 18 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 18 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ
උඩුපිහිල්ල, ශ්‍රි සරණංකර මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි
ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

Untitled-1


Advertisements

6 thoughts on “ලක් නැණපැන 2014/15

  1. අති විශිෂ්ඨ වැඩක්.
    ලක් FM ආයතනයට මේ රටේ සියලුම දරුවන් ස්තූතිය පළ කරනවා.

  2. මේ රටේ දරුවන්ගේ ඇස් පාදන්නට වෙර දරන ඔබ ආයතනය දිනෙන් දින දියුණුවේවා..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s