ලක් නැණ පැන – අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය. 

lak-nena-pena-1
ලක් FM සයවන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව දීපව්‍යාප්තව පවත්වන “ලක් නැණ පැන” අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය – සමාරම්භක උළෙල හා පළමු තරඟාවලිය මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ,
මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී,
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අති සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී.
Advertisements

One thought on “ලක් නැණ පැන – අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිය. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s