ඩුබායි පොලිසියට ලෝකයේ වේගවත්ම මෝටර් රථ

polic-car-in-dubai

ඩුබායි පොලිසිය රටේ වඩාත්ම ප්‍රගතිශීලී ඒකකය බවට පත්කිරීමේ ඩුබායි  බලධාරීන් විසින් අලුත් ක්‍රමයක් අත් හදා බැලීමට සුදානම් ව තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන්ගේ පොලිස් රාජකාරි සඳහා ලෝකයේ වේගවත්ම මෝටර් රථ යොදා ගැනීමටයි.

මේ සඳහා ඔවුන් දැනට ලෝකයේ මිළ අධික වූ බගාටි වෙරෝන් නමැති මෝටර් රථ කිහිපයක් අනුයුක්ත කර ඇතැයි සඳහන්.

මෝටර් රථ හා සුපිරි වේගයෙන් යා හැකි වුවත් මෙතෙක් ඔවුන් අපරාධකරුවන් හඹා යෑමට එය භාවිතා කිරීමේ
අවශ්‍යයතාවයක් මෙතෙක් පැන නොනැඟි  බවත් වාර්තා වනවා.

පොලිසි මෝටර් රථ මහජනතාව සමඟ සුහද වාතාවරණයක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි මෙයින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

පහත වීඩියෝවෙන් ඒ බව තවත් සනාථ වනු ඇති.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjPUGMJ86E0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s