මේ ලෝකේ දෂ්ට කිරීමකින් වැඩියෙන්ම වේදනාවක් ගේන කෘමියා ගැන

Capture

බුලට් ඈන්ට් කියන කූඹි වර්ගය ලෝකේ වැඩියෙන්ම වේදනාකාරී දෂ්ට කිරීමට වගකියනවා.මේ සතා දෂ්ට කරන කෙනාට පැය 12ත් 24ත් අතර කාලයක් දරාගන්න බැරි වේදනාවක් එක දිගට දැනෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 2.45ක් පමණ ලොකු මේ කූඹි විශේෂය ජීවත්වෙන්නේ දකුණු ඇමරිකාවේ වැහි වනාන්තර වලයි. මේ
දෂ්ට කිරීමේදී දැනෙන වේදනාව සමාන කරල තියෙන්නේ අපේ පතුලේ ඇණයක් ගහගෙන උණු ගල්අඟු‍රු මත ඇවිදිනවා වගේ වේදනාවකට. – මහ ඒජන්ත

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s