ශ්‍රි ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය වෙනස් වෙයි..

Sri_Lanka

ලබන 10 වනදා සිට අලූත් කරන්නට යන ශ‍්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගමන් බලපත‍්‍ර ලබාගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය අනුව නව වෙනස්කම් රැසක් සිදු කරන්නට යන බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව ඇඟිලි සලකුණු ක‍්‍රමයක්ද හඳුන්වාදී ඇති අතර අයදුම්කරුවන්ගේ ඡායාරූපය ලබාගැනීම අලූත් ක‍්‍රමයකට සිදුවන බවද වාර්ථා වේ.
නව ක‍්‍රමය අනුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා සඳහා පමණක් ගමන් කළ යුතු අතර එහිදී ලබාගන්නා ඡායාරූප වල පිටපත් අයදුම් කරුට නොලැබෙන අතර එහි රිසිට් පත පමණක් ලැබේ. එම ශාලා හිමි කරුවන් රහස්‍ය ලෙස අන්තර්ජාලය හරහා දෙපාර්තමේන්තුවට ඡායාරූප යවන අතර රිසිට් පතේ අංකය අනුව ඒවා හඳුනාගෙන දෙපාර්තමේන්තුව එය පාස්පෝට් එකට ඇතුළත් කරනු ඇත.ඒ අනුව අනෙකුත් පාස්පෝට් ඡායාරූප ශාලා වලින් ලබාගන්නා ඡායාරූප නව පාස්පෝට් එකේ ඇතුළත් කිරීම සඳහා වලංගු නොවේ.
එමෙන්ම, පැවති ක‍්‍රමය අනුව කුඩා දරුවන්ට පාස්පෝට් ලබා නොදුන් අතර දෙමාපියන්ගේ හෝ භාර්කරුගේ පාස්පෝට් එකට දරුවන්ගේ විස්තර ඇතුළු කරන ලදි. නමුත් නව ක‍්‍රමය අනුව කුඩා දරුවන් සඳහා වෙනම පාස්පෝට් තැනීම අනිවාර්ය වේ.
තවද, ඇඟිලි සලකුණු ලබාදීම දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ සිදු කළ යුතු අතර එය වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි අයඳුම්කරුවන් හට අනිවාර්ය කර ඇත.
නව ක‍්‍රමය ගැන විස්තර, ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා වල නම් හා අයදුම් පත‍්‍ර ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි බවද වාර්ථා වේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s