ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 17 වන අදියර

41

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 17 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා.

සමස්ත තරගාවලියේ 17 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ නාවලපිටිය සාන්ත ඇන්ඩෘස් පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි..

නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක් නැණ පැන දැනුම මිනුම තරගාවලිය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s