ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 18 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 18 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 18 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ උඩුපිහිල්ල, ශ්‍රි සරණංකර මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක්…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 17 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 17 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 17 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ නාවලපිටිය සාන්ත ඇන්ඩෘස් පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක්…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 15 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 15 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 15 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 09 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 14 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 14 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 14 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට…

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලිය 7 වන සංවත්සරය අභිමානවත් ලෙස සමරන ලදි..

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලිය සිය 07 වන සංවත්සරය ඔක්තෝබර් මස 01 වන දිනයේ අභිමානවත් ලෙස සමරනු ලැබුවා. ඒ නිමිත්තෙන් චාම් සැමරුම් උත්සවයක් එදින පෙරවරුවේ කැළණිය වෙදමුල්ලේ ලක් එෆ්.එම් කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේදී පැවැත් වුණා. ලක්විව් බ්‍රෝඞ්කාස්ටින් ආයතනයේ සභාපතිිතුමිය අශිකා එදිරිසිංහ මහත්මියගේ සහ වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැති එම උත්සවයට ආරාධිතයන් මෙන්ම…