ලොව හදවතක් නොමැතිව තවමත් ජීවත් වන පළමු මිනිසා..

ඇමිලොයිඩොසිස් යන හදවත් රෝගී තත්වයෙන්(අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රීයයන් උකු ප්‍රෝටීන් තරලයකින් පිරී හර්ද ස්පන්දනය ශීඝ්‍ර වී අක්මාව සහ වකුගඩු අක්‍රීය වීම) පෙළුනු ක්‍රේග් ලිව්ස් නම් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට ටෙක්සාස් හර්ද විද්‍යාස්ථානයේ වෛද්‍ය බිලී කොන් සහ වෛද්‍ය බඩී ෆ්රේසර් යන වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු සමත් වී තිබෙනවා. පියකුරුවක්(පෙස්මෙකර්) භාවිතා කළද ඔහුට ජීවත් විය හැකි උපරිම කාලය වුයේ පැය 12ක්…